ELEVTJENESTER / Miljøteamet

Miljøteamet

Publisert 02.09.2016 09:46,
Sist oppdatert 02.09.2016 11:00

Ved Skarnes videregående skole er det en gruppe mennesker som utgjør "Miljøteamet":

Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring

Klassemiljø

Hva kan vi som Miljøteam bidra med?

Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring