ELEVTJENESTER / OT-tjenesten

Oppfølgingstjenesten

Publisert 28.02.2012 17:57,
Sist oppdatert 02.09.2016 13:15

OT (Oppfølgingstjenesten) er en tjeneste for ungdom som av ulike grunner ikke går på skole eller er i opplæring. Oppfølgingstjenesten hjelper ungdom med rett til videregående opplæring inn i et opplærings- eller arbeidsforhold eller en kombinasjon av disse, slik at de får bygget seg opp en studie-, yrkes- eller grunnkompetanse.

Du kan kontakte Oppfølgingstjenesten hvis du :

- ikke har søkt om opplæringsplass

- søker videregående opplæring, men ikke tar imot plassen du får

- avbryter opplæringen i løpet av skoleåret

 

Hos OT Hedmark finner du erfarne veiledere som du kan snakke med eller be om råd. OT er forpliktet til å hjelpe deg og samarbeider med skoler, næringsliv og hjelpeapparat lokalt, for å finne sysselsettingstilbud til deg .

 

 

Veiledere i OT i Hedmark, region 4:

 

(Kongsvinger, Sør- og Nord-Odal kommune)

Therese Bakketun

Therese-Bakketun_small

Arbeidsfelt: Sør- og Nord-Odal- samt deler av Kongsvinger kommune

Sentrum VGS, Postuttak D, 2201 KONGSVINGER

Besøksadresse: Storgata 11, KONGSVINGER

Tlf: 97 19 13 29/62 88 20 23  

e-post:  therese.bakketun@hedmark.org

 

(Kongsvinger og Eidskog kommune)

Conny Ludvigsson

Conny-L.-Ludvigsson_small

Arbeidsfelt: Kongsvinger og Eidskog kommune

Sentrum VGS, Postuttak D, 2201 KONGSVINGER

Besøksadresse: Storgata 11, KONGSVINGER

Tlf. 95 84 70 02 / 62 88 20 23

e-post: conny.ludvigsson@hedmark.org

 

(Våler-, Grue- og Åsnes kommune)

Ingjerd Aahlin

Inger_small

Arbeidsfelt: Våler-, Grue- og Åsnes kommune

Solør VGS, Postboks 49 2261 KIRKENÆR

Besøksadresse: Solør videregående skole

Tlf: 957 71 646

e-post:  ingjerd.aahlin@hedmark.org