ELEVTJENESTER / PP-tjenesten

Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Publisert 28.02.2012 17:48,
Sist oppdatert 02.09.2016 12:44

 

Alle elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere og faglige ledere kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten.

PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter.

Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. NB! Tjenesten er GRATIS.

Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det gis tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks. helsetjenesten, NAV og oppfølgingstjenesten (OT).

PP-tjenesten foretar  den sakkyndige vurderingen dersom du har rett til spesialundervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener.

 

Odal PPT er etablert etter at det mangeårige samarbeidet om Glåmdal PPS ble vedtatt avsluttet.

Kari Simonsen er leder og har med seg fem fagpersoner og en merkantilt ansatt. Staben holder foreløpig til i Glåmdal PPS sine lokaler i Kongsvinger, men fra årsskiftet får de plass i rådhuset på Skarnes når odalskommunenes felles økonomikontor åpner på Sand. Senere er det meningen at også det felles barnevernkontoret skal inn i rådhuset på Skarnes.