ELEVTJENESTER / Skolebiblioteket

Skolebiblioteket

Publisert 22.09.2011 14:12,
Sist oppdatert 02.09.2016 13:22

Skolebiblioteket er et informasjonssenter for alle skolens elever. Det er åpent og betjent hver dag i skoletiden.

 

Klikk på bildet under for å søke i bibliotekets katalog.                        

    

I biblioteket finner du fag- og skjønnlitteratur, aviser, tidsskrifter og klipparkiv. Biblioteket har også PCer koplet til internett for elevbruk.

På biblioteket er det noen leseplasser og gruppebord. Alle elever og ansatte ved skolen kan gjøre bruk av bibliotekets tjenester.

De fleste bøkene kan lånes med hjem. Alle bibliotekets samlinger er katalogisert på data.

Ny bibliotekar.

Det er tilsatt ny bibliotekar, Trude Pellerud, hun starter 22. september.

Bibliotekaren står til tjeneste med å finne stoff (også søkehjelp på internett) eller bøker både til skolearbeid og fritidslesing. Biblioteket kan også formidle lån fra andre bibliotek.

 

Søk i katalogen til:     Sør-Odal folkebibliotek        Kongsvinger bibliotek       

 Hamar bibliotek        Deichmanske bibliotek        

BIBSYS (Universitets- og høgskolebibliotekene)