ELEVTJENESTER / Skoleskyss

Skoleskyss til og fra Skarnes VGS

Publisert 14.12.2011 10:41,
Sist oppdatert 29.08.2016 13:37

Skolebuss

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttidspunkter.

Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. 

Elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettportalen MinSkyss

Elever i videregående skole har selv ansvar for at de har gyldig skyssbevis. Hvis ikke dette kan fremvises på bussen må eleven betale for reisen selv. 

Fra 1. september vil det bli billettkontroller på skolebussene.

 

Busstider for skoleåret 2016-2017

 Ved å følge linken til Hedmark trafikk kan du søke på når bussen går.