ELEVTJENESTER / Utstyrsstipend

Utstyrsstipend

Har du husket å søke om utstyrsstipend?

Utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender.

Her kan du SØKE