Elevers rett til å klage


Elevers rett til å klage

Her er en informasjon om hvilke rettigheter elevene har til å klage, og hva de kan klage på.

Elevers rett til å klage

Elevene kan klage på standpunktkarakter, skriftlig eksamenskarakter eller formelle feil ved gjennomføring av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Klage på stp-eksamen

Les mer om Klagebehandling HER.