INFORMASJON / ForeldreINFO / Skolemiljøfolder-15


Elevens psykososiale skolemiljø

Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen, og hvordan du bør gå frem hvis du vil klage.

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
Dette følger av opplæringsloven § 9a-1.

Skolemiljø-brosjyre for foreldre