INFORMASJON / Lenkesamling

Lenkesamling

Publisert 29.02.2012 09:10,
Sist oppdatert 18.12.2014 12:49

 

 DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet av Norgesuniversitetet.

 

                              Atekst/Retriever lar deg søke opp artikler fra alle større,

                              norske avisers base.

 

                              Allkunne er et digitalt, nynorsk leksikon.

 

                              Kildekritikk

 

                             Hjelp til å velge særemne

 

Les Newsweek på nett. (Få brukernavn og passord hos bibliotekaren)

 

                                    Kildekritikk m.m.

                     Artikler om internasjonale forhold - pedagogisk tilrettelagt.

                          Digitale læremidler for videregående opplæring.