OM SKOLEN

Velkommen til oss

Publisert 22.09.2011 13:39,
Sist oppdatert 31.08.2017 20:14

Skarnes videregående skole er en kombinert skole med følgende utdanningsprogrammer:  

 

Skolebygningen.

Skolen flyttet inn i disse lokalene ved Idrettshallen og Korsmo barneskole i 1989. Skolebygningen er på ett plan med praktiske løsninger og en stor kantine som det naturlige midtpunkt for elevene.

Skarnes videregående skole

Elever og skolen

Per september 2017 har skolen 380 elever og rundt 85 lærere. Av disse lærerne igjen har noen all sin undervisning enten på Bruvoll- eller Kongsvinger fengsel.

Ansatte.

Totalt har skolen 96 ansatte, 13 stykker av disse representerer kontor og renholdstjenestene. 

Alle lærere har bærbare PCer og egen arbeidsplass. Alle elever har "elevPC" som de betaler for over tre år. Skolen har noen mindre grupperom for elevbruk og datalab for musikk. Det er også spesialrom for kjemi, fysikk og biologi.

Vi har verksteder for de ulike programområdene og et nyoppusset bibliotek for elevene. 

Trivsel
Undersøkelser viser at elevene trives godt på skolen vår. Ved siden av en god tone elevene i mellom , elevene og personalet i mellom, står læringsmiljøet sentralt.
Et godt klasse- og læringsmiljø er forutsetningen for et godt læringsutbytte. Det gode læringsmiljøet har gitt  utslag i gode standpunktkarakterer og gode eksamensresultater. Godt kvalifiserte lærere og positive elever er viktig for å skape en god skole. 

Mijøteam

Skolen har de siste to årene hatt et miljøteam som jobber tett på elevene i forhold til skolemiljø og fravær.

Helsesøster er på skolen hver mandag og torsdag mellom kl 10.00 - 1300, samt fredag mellom 09:00 og 12:30.

Internasjonalt samarbeid
Skolen driver et utstrakt internasjonalt samarbeid. Som for eksempel det årlige Bistandsprosjektet, ComeniusprosjektInternasjonal_uke og Gründercampen her ved Skarnes videregående skole.

Kontakt oss:

Sentralbordet:    62 96 67 00
E-post           :    post.skarnes.vgs@hedmark.org

Ledelsen ved skolen