OM SKOLEN / Kontaktlærere1718

Kontaktlærere skoleåret 2017/2018

Publisert 25.09.2012 20:41,
Sist oppdatert 19.12.2017 08:35

Her er en oversikt over hvem som er kontaktlærere for hvilke klasser i skoleåret 2017 / 2018

 

Kontaktlærerliste

Gruppe

Fagbeskrivelse

Funksjon

Kontaktlærere

Lærer

(initialer)

1BAA 1. Bygg og anlegg A KONTL Eriksen, Jan Alex ERIJ
1BAB 1. Bygg og anlegg B KONTL Sønsterud, Odd Arne SØNO
1BAT 1. Bygg og anlegg tilrettelagt KONTL Rundgren, Stian Andre RUNS
1DHA 1. Design og håndverk KONTL Ånerud, Linda A Slettholen SLLI
1EFA 1. Elektrofag KONTL Ringerike, Thomas RINT
1MUA 1. Musikk KONTL  Bækkevar, Inger BÆKI 
1STA 1.   Studiespesialiserende A KONTL Fonstad, Tore FONT
1STA 1.   Studiespesialiserende A KLS2 Stenseth Andi STAN
1STB 1.   Studiespesialiserende B KONTL Langbakk, Ragnhild LANR
1STB 1.   Studiespesialiserende  B KLS2 Haugen, Elin Nøsterud HAEL
2BTA 2. Bygg og anleggsteknikk A KONTL Ryen, Erik Olav RYEE
2DEA 2. Data og   elektronikk KONTL Skogstad, Jonny SKOJ
2FRA 2. Frisør KONTL Lysakerrud, Mia Asta   M LYSM
2KEA 2. Klima og energi KONTL Kristensen, Thomas KRIT
2OTA 2. Overflateteknikk KONTL Bjørndalen, Kenneth BJKE
2STA/2MUA 2. Studiespes A / 2. Musikk KONTL Frantzen, Carina MOCA 
2STB 2. Studiespesialiserende B KONTL Syversen, Linn Veronica  SYLI
3DEA 3. Dataelektroniker KONTL Herud, Lars HERL
3PÅA 3. Påbygging A KONTL Glomsås, Elin Haug GLOE
3PÅA 3. Påbygging A KLS2 Moss, Liv Turid MOSL
3PÅB 3. Påbygging B KONTL Sandøy, Dagny Line SAND
3PÅB 3. Påbygging B KLS2 Øiseth, Karin ØISK
3STA/3MUA 3.   Studiespesialiserende A KONTL Aas, Grethe AASG 
3STB 3.   Studiespesialiserende B KONTL  Lesjø, Jørgen Daaland LESJ 
 3STC  3.  Studiespesialiserende C KONTL Rindal, Henrik RINH

KONTL = Kontaktlærer,   KLAS2 = Kontaktlærer 2 (I noen store klasser er det 2 kontaktlærere)

  • 1.Studspes / Musikk A er ren musikklasse.
  • 2.Studiespes / Musikk A er ren musikklasse.
  • I tredje klasse, 3. Studiespes A/B der er det noen musikkelever i hver klasse.