Oppgradering17


Oppgradering av Skarnes VGS

73 millioner til Skarnes VGS

Fylkesrådets planer for Hedmark fylkeskommunes økonomiske fremtid ble presentert på en pressekonferanse på Stange videregående skole mandag 20. november

Oppgradering17
Foto: Lars Herud

Skarnes videregående skole får:

  • ny ventilasjon,
  • nye vinduer,
  • nye dører og porter,
  • ny solavskjerming der det er nødvendig,
  • utskifting av deler av fasadeplater,
  • belysningsanlegg og ledelysanlegg,
  • oppgradering av el-anlegg
  • og ny taktekking.

På fylkeskommunens nettsider kan du lese om dette