STUDIETILBUD / Byggteknikk

VG2 Byggteknikk

Publisert 19.10.2011 21:01,
Sist oppdatert 30.01.2013 10:44

I byggteknikkprogrammet lærer du å bygge ulike bygningskonstruksjoner av
forskjellige materialer.

Dette programområdet leder til
følgende fag:

 

Stenderverk-elever

Tømrer:
Tømreren bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner. Arbeidet
omfatter konstruksjons- og innredningsarbeid, rehabilitering og restaurering av
eldre byggverk og produksjon og
montering av ferdiglagde deler i alle typer bygg.
Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter.

 

 

Murer:

Nøyaktighet må til

Foto: Odd Barbakken

Mureren murer nytt murverk, samt rehabiliterer og restaurerer gammelt
murverk, i ulike materialer og løsninger.
Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger inngår
også i faget. Mureren ivaretar estetiske og kulturelle verdier i et arbeid med
lange tradisjoner.

 

 

 

 

Betongfagarbeider:

Støping-elever

Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjoner innen bygge- og
anleggsvirksomhet. Dette innebærer arbeid med forskaling, armering, utstøping av
betong, montering av betongdeler, produksjon av betongelementer og
gjenoppbygging av betong.

 

 

 

Stillasbygger:

Stillasbygging 91

Stillasbyggeren bygger stillaser og tilkomst i høyden, som sikkerhet for
andre yrkesutøvere. Dette innebærer praktiske og teoretiske utfordringer ved
arbeid både på bakken og i høyden. Det kreves stor grad av nøyaktighet og
kunnskaper om beregning av krefter og laster som stillaset skal tåle for hvert
enkelt arbeid. Stillasbyggeren har sin arbeidsplass både på land og på
oljeinstallasjoner.