STUDIETILBUD / Klima, energi og miljø

VG2 Klima, energi og miljø

Publisert 19.10.2011 21:02,
Sist oppdatert 07.12.2011 09:53

Som rørlegger, blikkenslager eller taktekker er du med på å sette opp bygg som
tåler dagens klima og oppfyller kravene til tilgang og bruk av vann og luft.

Dette programområdet leder til følgende fag:

Rørlegger:

Rør 002b

Rørleggeren planlegger, monterer
og reparerer rør og utstyr for daglig hygiene, varme- og kjøleanlegg, spesielle
anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Rørleggeren bidrar aktivt med
å legge forholdene til rette for fornuftig energibruk og ivaretakelse av
miljøet. Rørleggeren sørger for at vi har tilgang til vann og varme.

 

 

Blikkenslager:

Blikkenslager2

Blikkenslageren
produserer, monterer, moderniserer, restaurerer, reparerer og foretar service på
ventilasjonsanlegg, fasade og tak. Blikkenslageren arbeider med tynnplater og
tynnplateprodukter i ulike metaller og sørger for at bygg er tette og har et
godt inneklima med fornuftig energibruk.
 

 

 

Taktekker2

Taktekker:
Taktekkeren jobber
med tekking av nybygg og rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av
tak på og i alle typer bygg. Arbeidet gjøres med mange forskjellige materialer
som plast, asfalt, stein, tre og torv. Taktekkeren legger tak som beskytter mot
snø, regn, varmetap og spredning av brann.