STUDIETILBUD / Overflateteknikk

VG2 Overflateteknikk

Publisert 19.10.2011 21:03,
Sist oppdatert 07.12.2011 10:22

I overflateteknikkprogrammet lærer du om beskyttelse, fargesetting, dekor,

Overflateteknikk

vedlikehold, renhold og restaureering av ulike flater i bygg, konstruksjoner og
i transportmidler som tog, fly og skip.

Dette programområdet leder til følgende fag:

Maler:

Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og
restaurering av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og
konstruksjoner. Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyaktighet og
kunnskaper om hvordan man behandler forskjellige materialer.
Industrimaler:
Industrimaleren jobber med å forbehandle stålkonstruksjoner og metaller.
Arbeidet omfatter korrosjonsvern på stål, metall og betong innenfor
petroleumsindustri, bygg og anlegg, skipsverft, mekanisk industri og
kraftverk.
Renholdsoperatør:
Renholdsoperatøren jobber med å rengjøre og vedlikeholde vegger, tak og
gulv. Arbeidet omfatter valg og bruk av riktige kjemikalier, valg av
hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i
arbeidet.