STUDIETILBUD / VG4 Påbygging

Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

Publisert 19.12.2017 11:10,
Sist oppdatert 19.12.2017 13:14

Du kan ta påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev. Påbygging gir deg de fagene du mangler for å få studiekompetanse.

VG4 påbygging, på Skarnes VGS

På Skarnes videregående skole tar vi inn elever for Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse. Det vil si elever som har tatt fagbrev og ønsker å skaffe seg generell studiekompetanse.

Fritak for fag:

Som VG4 elev har du ikke kroppsøving (2 timer) eller valgfritt programfag (5 timer)

  

Eksamen og uttrekksregler:

Elever som går Vg4 påbygging, er elever som allerede har vitnemål etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, og som tar påbygging for å oppnå generell studiekompetanse.

Elever på Vg4 påbygging har samme antall eksamener som Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk hovedmål skal elevene trekkes ut til to eksamener.

For Vg4 påbygging er det imidlertid ikke krav om en bestemt fordeling av de to trekkfagseksamenene mellom skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen.