Skolevalg2017


En ryddig og god skolevalgdebatt

Det ble en ryddig og god debatt under skolevalget ved Skarnes videregående skole. Temaer som ble debattert spente fra fraværsregler til flyktningepolitikk. 

Skolevalg2017
Foto: Lars Herud

Totalt elleve partier var representert under partidebatten til skolevalget ved Skarnes videregående skole på mandag. Det var representanter fra følgende partier; Rødt, SV, AP, Sp, Mdg, Pensjonistene, V, Krf, H, Frp og Liberalistene.

Elevstyrt debatt

Debatten ble styrt av fire elever som har faget Politikk og menneskerettigheter. De fikk inn spørsmål fra salen og holdt orden på taletiden til partirepresentantene. 

Debattstyrere-horz

Elevene som styrte debatten er: Frida, Ane, Hedda og Adisak

 

Representantene for de ulike partiene:

Panel 1-vert

Partirepresentantene var mer enn villige til å svare på spørsmål fra salen.

Fullsatt kantine

Fullsatt kantine

Alle elevene var samlet i kantina mens debatten pågikk. Det betyr hele 389 elever. Spørsmål fra salen som ble debattert dreide seg om følgende tema:

  • Studentboliger
  • Flyktningepolitikk
  • Miljøpolitikk 
  • Lærlingeplasser
  • Fraværsreglement

Panel 3b-vert

Partirepresentantene noterte ivrig mens debatten pågikk.

Panel 6b

Valgtorg

Valgtorg

Etter at debatten var avsluttet vandret elevene rundt i valgtorget. Her fikk de valgmateriell og "gode" begrunnelser for hva de burde stemme. Kort etter startet stemmegivningen borte i naturfagfløya.

Hvordan resultatet av valget på Skarnes videregående skole ble kan du se i tabellen under.

Resultater fra skolevalgene finner du her. (etter klokka 20:00, 5. september)

      

Resultater fra Skarnes videregående skole.

Avgitte stemmer og deltakerprosent:

  Valgstatistikk  
Kategori

  

Verdi

  

Antall elever ved skolen 389
Antall avgitte stemmer 226
Deltakerprosent 58,1%
Antall godkjente stemmer 224
Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige 2
Antall blanke stemmer 2
Antall ugyldige stemmer - ikke blanke 0

 

Stemmer fordelt på de ulike partiene:

  Partistemmer  

  

Parti

  

  

Stemmer

  

  

Prosent

  

Rødt 26 11,6 %
Sosialistisk Venstreparti 15   6,7 %
Arbeiderpartiet 43 19,2 %
Senterpartiet 23 10,3 %
Miljøpartiet De Grønne 24 10,7 %
Kristelig Folkeparti 3   1,3 %
Venstre 18   8,0 %
Høyre 35 15,6 %
Fremskrittspartiet 19   8,5 %
Pensjonistpartiet 5   2,2 %
Kystpartiet 0   0,0 %
Demokratene i Norge 0   0,0 %
Partiet De Kristne 6   2,7 %
Liberalistene 4   1,8 %
NorgesPatriotene 2   0,0 %
Alliansen 1   0,4 %
Helsepartiet 0   0,0 %

Selve opptellingen av stemmer til slutt ble utført av elever fra sosiologiklassen.)