meningokokkvaksine17


Tilbud om meningokokkvaksine

Vaksinen settes på skolen av helsesøster. Du må selv skrive deg på liste for å få bestilt vaksine.

Bindende påmelding innen 20.12.17

meningokokkvaksine17

Påmeldingsskjema ligger på kontoret på skolen. 

Ved spørsmål ta kontakt mobil : 95821961. Vaksinasjon foregår i januar 2018. Vaksinen koster 400 kroner
det sendes ut regning.

Les mer om vaksinen her: